Realizacje i oferty 

VTEM News Boxs

Nowe Winogrady

Udziałowcy Partner TBS realizują wspólnie z ogólnopolską firmą deweloperską „Murapol” S.A. projekt partnerski
 
VTEM News Boxs

Atrium Grunwald

Inwestycja Atrium to zespół 5 nowoczesnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Bosej w Poznaniu
 
VTEM News Boxs

Lokale handlowe

Oferta sprzedaży lokali handlowych w Kórniku i Szamotułach
 

O TBS 

"Partner" Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Została założona w Słupcy dnia 14 kwietnia 2000 roku na mocy Aktu Założycielskiego, który został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Decyzją nr 236 z dnia 17 kwietnia 2000 r.
Kapitały spółki wynoszą 12.143.041,00 PLN
Od dnia 1 marca 2008 roku funkcję prezesa zarządu pełni Pan Filip Przyłuski.
Głównym przedmiotem działania spółki jest przede wszystkim:
  • budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
  • nabywanie budynków mieszkalnych,
  • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
  • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółki,
Obecnie zasoby mieszkaniowe TBS składają się z 21 budynków wielorodzinnych z 656 mieszkaniami w Słupcy, Kórniku, Murowanej Goślinie, Poznaniu, Tulcach oraz Szamotułach.
TBS oprócz zasobów mieszkaniowych oferuje także przy budynkach mieszkalnych 84 garaży oraz lokale handlowe zlokalizowane w Słupcy, Tulcach, Kórniku i Szamotułach.