Kórnik, Os. Krasickiego

  • 4 budynki
  • 216 mieszkań (łączna powierzchnia użytkowa 10.017 m²)
  • 4 lokale usługowe
  • 56 garaży