Murowana Goślina, ul. Długa

  • 2 budynki
  • 94 mieszkania
  • łączna powierzchnia użytkowa 4.379,38 m²