Słupca, ul. Berlinga

  • 2 budynki
  • 94 mieszkania (łączna powierzchnia użytkowa 4.152 m²)
  • 7 lokali usługowych