Wynajem w TBS

Brak ofert

”PARTNER” TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o. z siedzibą w Słupcy informuje, że posiada następujące:
WOLNE MIESZKANIA
 przeznaczone na wynajem w formule partycypacji w kosztach budowy:

Osoby zainteresowane przydziałem mieszkania zapraszamy do zapoznania się z warunkami nabycia partycypacji zamieszczonymi na stronie internetowej www.tbspartner.pl. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo w biurze handlowym w Słupcy, przy ul. Rtm. W. Pileckiego 26, tel. 063 2758908 (pon.-pt. w godz. 7.30-15.30).

Brak ofert

Pobierz wniosek o przydział mieszkania:
Wniosek o przydział mieszkania w TBS

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY PARTYCYPACJI I WYNAJEM MIESZKANIA UPŁYWA W DNIU 14 CZERWCA 2023 ROKU.